POMÁHÁME MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI DISTRIBUOVAT DEZINFEKCI DO OBCÍ

Skladujeme dezinfekci pro obce na území Moravskoslezského kraje.

Jsme rádi, že můžeme v tak obtížných dobách aspoň troškou přispět do mlýna. Naši nabídku využít zdarma skladovací prostory pro prostředky s bojem proti pandemii COVID-19 využil Moravskoslezský kraj. MSK u nás aktuálně skladuje cca 58 tisíc litrů dezinfekce, která je dále distribuována obcím na území Moravskoslezského kraje pro pomoc v první linii. K zabezpečení uskladnění a redistribuci poskytujeme MSK skladovací haly i manipulační techniku.

Naštěstí jsme schopni vykonat naši práci s relativně nízkým rizikem infekce a v souladu se všemi hygienickými předpisy pro naše zaměstnance – naše zvláštní poděkování patří všem lidem, kteří nemají tento luxus a kteří v popředí zajišťují, abychom všichni zůstali zdraví a bylo o nás dobře postaráno!
Lékaři, zdravotníci i zaměstnanci v obchodech jsou v současné době oprávněně v centru pozornosti, protože rozhodujícím způsobem přispívají k zajištění toho, aby osoby postižené pandemií dostaly lékařskou péči a aby nedocházelo k nedostatku dodávek pro širokou veřejnost.
Děkujeme!