Poděkování hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka

Poděkování hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., za BEZPLATNÉ poskytnutí skladovacích prostor a techniky proti boji s COVID-19.